Senyalització

L'objectiu principal de la senyalètica és informar i orientar de manera clara els usuaris i facilitar la identificació de llocs, itineraris, normes de conducta i serveis que formen part dels espais transitables.

Al llarg dels anys, Cassany Designe ha implementat sistemes de senyalització en multitud d'entorns, des dels parcs urbans de Barcelona fins a universitats, hospitals, museus i espais d'interès natural o cultural.

 

Senyalització d'entorns naturals

Amb la creixent afluència de públic als espais naturals del nostre país, cada cop es fa més necessari informar i orientar els visitants. Així com gestionar el respecte i protecció d'uns entorns generalment fràgils. Donades aquestes circumstàncies, la senyalització d’espais naturals s’ha convertit en una eina fonamental. Ja sigui la senyalització bàsica, la que ens orienta i localitza o la senyalització interpretativa, la que ens proporciona informació sobre la riquesa natural, el patrimoni o la història de l'entorn que ens envolta.

A Cassany Designe treballem habitualment per diferents administracions sempre adaptant-nos als requisits establerts als seus manuals de normativa gràfica i constructiva, però també podem dissenyar productes exclusius per a projectes específics, sempre utilitzant materials de màxima qualitat i ecològicament sostenibles.

 

Senyalització d'espais urbans

Per a un municipi disposar d’un sistema integral de senyalètica urbana personalitzat i diferencial és clau per reafirmar la seva identitat.

Senyalització de codi

Millorar la mobilitat, l'orientació i l'accessibilitat d'un espai urbà requereix una senyalització funcional i de comprensió fàcil. A Cassany Designe dissenyem i produïm sistemes integrals de senyalètica adaptats a les característiques de cada lloc. Ja sigui rústic, històric, industrial, etc. Sempre recorrem a materials que ofereixen una gran resistència i durabilitat i minimitzen els possibles atacs bandàlics.

Senyalització turística

Una senyalització turística ben executada millora la imatge i aporta valor als béns culturals i patrimonials d’un municipi. Desperta l'interès dels visitants i alhora els ajuda a orientar-se per un entorn que normalment desconeixen. A més, afaboreix practicar un turisme actiu facilitant el seguiment d'itineraris i rutes temàtiques.

 

Senyalització d'espais interiors

Tant per a un equipament públic com per a una empresa privada una bona senyalització és essencial per permetre a qualsevol usuari o client saber on es troba i cap on dirigir-se. Això permet regular de forma eficient els fluxos de persones mitjançant guies visuals, orientant-les per un espai amb què probablement no estan familiaritzades.

Per aconseguir aquests objectius disposem de diferents elements: directoris, senyalització direccional, identificatius, pictogrames, informatius, emergència, etc.

Per posar les coses fàcils als clients o usuaris i millorar la seva experiència en un espai determinat, és indispensable disposar d'un bon projecte de senyalització de fàcil comprensió, visualment atractiu i integrat a l'entorn. A més a més de la seva funcionalitat primordial també ens permet reforçar la imatge de marca i enfortir la comunicació amb el client.

A Cassany Dessigne ha implementat sistemes de senyalització en multitud d'entorns.

senyals intro-1.jpg senyals intro-12.jpg senyals intro-5.jpg senyals intro-11.jpg senyals intro-9.jpg senyals intro-10.jpg senyals intro-4.jpg senyals intro-3.jpg senyals intro-2.jpg senyals intro-13.jpg