Antològica Joan Ferrer

Realitzada el 2019 al Convent de Sant Francesc de Berga

Per a l'exposició antològica de Joan Ferrer, es van haber d'adequar varies estàncies del convent de Sant Francesc per convertir-lo en un espai expositiu òptim i dotar-lo dels elements necessaris que permetessin donar-li continuïtat com a equipament cultural. Un cop assolit es va procedir a la producció i muntatge de l'exposició.

+ j ferrer-1.jpg
+ j ferrer-2.jpg
+ j ferrer-3.jpg
+ j ferrer-4.jpg
+ j ferrer-5.jpg
+ j ferrer-6.jpg
+ j ferrer-8.jpg
+ j ferrer-9.jpg
+ j ferrer-10.jpg